Etiket arşivi: Askerlik

Sefer Görev Emri

Sefer Görev Emri

Askerlik Sefer Görev Emri Sorgulama E-devlet üzerinden sağlanan diğer bir araştırma hizmeti.

Sefer görevi emri nedir, şartları nelerdir, nasıl yapılır,  yaş şartı var mı, aynı kardeşe sefer görev emri verilebilir mi sorularının yanıtını bu incelemede bulacaksınız.

Sefer görev emri ne demektir?

Önceden askerliğini yapan ve askerden tezkeresini alarak sivil yaşamaya başlayan vatandaşların sonradan devletin asker ihtiyacı doğması sebebiyle yeniden askere alınması demektir. Milli Savunma Bakanlığı savaş ve diğer gereksinimler (hazar) halinde askere alınması gereken vatandaşların sefer görev emrin tebliği içeriğinde hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildirir.

Sefer görev emri var mı nasıl öğrenilir?

Bunun için 2 yöntem vardır.

  1. İlk ve zor olan yol; En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına şahsen başvuru yaparak,
  2. İkinci ama kolay yol; E-Devlet şifresi ile şu internet adresinden sorgulama yaparak

öğrenmek mümkün.

Emir tarafıma tebliğ edildi ancak hastayım, ne yapmam gerek ?

En yakın Askerlik şubesine giderek hastalık durumunu bildirmeniz üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevk işlemi yapılarak, ilgili Sağlık kurulu  tarafından yapılan muayene sonucunda verilecek rapor ile rahatsızlığınız tespit edilirse;

Er-Erat Rütbenize göre: Yedek Subay/Astsubaylar için “TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu verilmesi durumunda sefer görev emri iptal edilir.

Aynı ailede 2 erkek kardeşe sefer görev emri gönderilir mi?

Seferberlik mevzuatına göre; SGE iptalini gerektiren bir mazereti olmadığı sürece bir ailenin birden fazla bireyine Sefer Görev Emri verilmesi mümkündür.

Kimler seferberlik dışı sayılırlar (çağırılmayacaklar) ?

Doğal olarak ölmüş olanlar, Tecilliler, statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine  Sağlık Kurullarından  yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar, yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhi kurul raporu alanlar.

Barış döneminde üst sınırı bir (1) yıldan fazla, seferberlik ve savaş halinde ağır hapis ya da aşağı sınırı beş (5) yıl veya daha çok hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,

Seferberlik ve savaş durumlarında bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

Yurtdışında devamlı yaşayanlardan sürekli ikamet belgesini ilgili konsolosluğa ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin sefer emirleri iptal edilir. Ancak zorunlu durumlarda bu kişilere de SGE verilebilir (*).

(*) Barışta Askerliğe Elverişli değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan kişilerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan kişilere de sefer emri verilebilir.

Askerlik Borçlanması İçin Başvuru

Askerlik Borçlanması İçin Başvuru

Askerlik Borçlanması Hesaplaması ve Başvurusu

Askerlik Borçlanması Hesaplaması ve Başvurusu

Askerlik borçlanması üzerine bir çok soru ile karşı karşıya kaldık bizde ziyaretçilerimizi bilgilendirmek için bu yazıyı yazma ihtiyacı duyduk. Şimdi ilk olarak size anlatmak istediğim askerlik borçlanması nedir ve şartları nedir.

Askerlik Borçlanması Nedir ve Şartları Nelerdir?

Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir.
Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.
01/01/2007 -30/06/2007 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 18,75.-YTL’dir.
01/07/2007-31/12/2007 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 19,50.- YTL’dir.
Askerlik borçlanması tutarlarının hesabında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 01/01/2007 -30/06/2007 süresi için 18,75 x % 20 = 3,75.-YTL, 01/07/2007-31/12/2007 süresi için 19,50 x %20 = 3,90.-YTL olarak dikkate alınmaktadır.
Örneğin, iki yıl (720 gün) askerlik yapmış sigortalının,
01/01/2007 -30/06/2007 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 18,75 x 720 x % 20 = 2.700,00.-YTL,
01/07/2007-31/12/2007 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 19,50 x 720 x % 20 = 2.808,00.-YTL’ dir.
Askerlik borçlanmasının tamamı veya bir kısmı sigortalının veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutarın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. Altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Askrelik borçlanması hakkında bilgi sahibi oldunuz sanırım şimdide nasıl başvuru yapacağınızı anlatacam.

Öncelikle Askerlik Borçlanması Başvurusu işlemi için;

Askerlik Borçlanma Başvuru Belgesini buradan İndirin. Formu doldurup kurumunuza onaylatın, tarayıcıdan geçirerek resim formatında ugokdere@sgk.gov.tr veya eozturk10@sgk.gov.tr

e-posta adresine gönderdikten sonra belgeaslını 5 iş günü içinde, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)

Milli Müdafaa Caddesi No: 24 06643 Bakanlıklar / ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.