Etiket arşivi: İçin

Askerlik Borçlanması İçin Başvuru

Askerlik Borçlanması İçin Başvuru

Askerlik Borçlanması Hesaplaması ve Başvurusu

Askerlik Borçlanması Hesaplaması ve Başvurusu

Askerlik borçlanması üzerine bir çok soru ile karşı karşıya kaldık bizde ziyaretçilerimizi bilgilendirmek için bu yazıyı yazma ihtiyacı duyduk. Şimdi ilk olarak size anlatmak istediğim askerlik borçlanması nedir ve şartları nedir.

Askerlik Borçlanması Nedir ve Şartları Nelerdir?

Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir.
Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.
01/01/2007 -30/06/2007 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 18,75.-YTL’dir.
01/07/2007-31/12/2007 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 19,50.- YTL’dir.
Askerlik borçlanması tutarlarının hesabında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 01/01/2007 -30/06/2007 süresi için 18,75 x % 20 = 3,75.-YTL, 01/07/2007-31/12/2007 süresi için 19,50 x %20 = 3,90.-YTL olarak dikkate alınmaktadır.
Örneğin, iki yıl (720 gün) askerlik yapmış sigortalının,
01/01/2007 -30/06/2007 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 18,75 x 720 x % 20 = 2.700,00.-YTL,
01/07/2007-31/12/2007 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 19,50 x 720 x % 20 = 2.808,00.-YTL’ dir.
Askerlik borçlanmasının tamamı veya bir kısmı sigortalının veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutarın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. Altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Askrelik borçlanması hakkında bilgi sahibi oldunuz sanırım şimdide nasıl başvuru yapacağınızı anlatacam.

Öncelikle Askerlik Borçlanması Başvurusu işlemi için;

Askerlik Borçlanma Başvuru Belgesini buradan İndirin. Formu doldurup kurumunuza onaylatın, tarayıcıdan geçirerek resim formatında ugokdere@sgk.gov.tr veya eozturk10@sgk.gov.tr

e-posta adresine gönderdikten sonra belgeaslını 5 iş günü içinde, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Devredilen)

Milli Müdafaa Caddesi No: 24 06643 Bakanlıklar / ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.