Etiket arşivi: Katılım fonu

Bankalarda unutulmuş para ve hesap

Bazı banka hesabı sahipleri çeşitli nedenlerden dolayı banka hesaplarındaki paraları unutmuş veya banka hesabını hatırlamıyor olabilirler. 10 yıllık zamanaşımı içinde mudi tarafından banka hesaplarından çekilmeyen paralar bu süre sonunda TMSF’ye devredilmektedir. Bu nedenle banka veya şubesini hatırlamadığınız hesap ve paralarınızın olup, olmadığını sorgulamak için aşağıdaki bilgiler ışığında hareket etmelisiniz.

Bilindiği gibi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi gereğince, banka hesaplarında bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hesap veya hak sahibinin en son talebi veya işlemi veyahut herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlamak üzere on yıl içinde aranmaksızın işlem görmeyenler zamanaşımına uğramaktadır.

Bu nedenle 5411 sayılı Bankacılık Yasası ‘nın 62. maddesi hakkındaki yönetmelik madde 8. gereğince hesap sahipleri tarafından unutularak zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu web sitesinde üç ay müddetle ilan edilir.

Bu sebeple şu linkteki tüm bankalar üzerinde sorgulama yaparak ulaşılacak listede isim ve hesap bilgileri bulunan kişilerin en geç 15.5.2010 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu bankanın ilgili şubelerine kimlik belgeleri ile müracaat etmemeleri halinde ilgili kanun gereğince zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet hak ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.  Bankalarda unutulmuş para ve hesap sorgulaması yaparak, unuttuğunuz hesap ve paraları çekmek bu tarihe kadar mümkündür.